Produkty

I wszystko jest możliwe

Szyby laminowane - VSG, VSG/ESG, VSG/TVG

Są to dwie lub więcej szyb połączonych folią PVB, EVA, SentryGlas® lub inną, na skutek czego uzyskujemy produkt bezpieczny o różnych właściwościach mechanicznych uzależnionych od zastosowanych składowych konstrukcji. Typowe zastosowania szyb laminowanych to balustrady, daszki szklane, stopnie schodowe, szklane żebra konstrukcyjne itp. Bardzo często szyby laminowane są również elementem składowym szyb zespolonych.

Wymagania prawne dla szyb laminowanych określa norma PN-EN 12543.

PROCES GRUBOŚĆ SZKŁA WYMIAR MINIMALNY WYMIAR MAKSYMALNY
Laminacja Od 4 do 19mm (pakiet do 70mm) 300 X 600 mm 2600 X 6000 mm

Szyby laminowane