Produkty

I wszystko jest możliwe

Szyby wzmocnione termicznie - TVG

Jest to szkło poddane obróbce termicznej powodującej zwiększenie wytrzymałości mechanicznej.
Po rozbiciu szkło to nie rozpada się na drobne kawałki jak szkło hartowane, lecz rozbite kawałki pozostają w obramowaniu. Szkło to stosuje się głównie jako składową szyb laminowanych przez co w przypadku stłuczenia szyby konstrukcja zachowuje lepszą sztywność niż w przypadku elementów wykonanych ze szkła hartowanego - ESG.

Wymagania prawne dla szyb wzmocnionych termicznie określa norma PN-EN 1863.

PROCES GRUBOŚĆ SZKŁA WYMIAR MINIMALNY WYMIAR MAKSYMALNY
Hartowanie Od 4 do 19 mm 80 X 275 mm 3210 X 7000 mm

Szyby wzmocnione termicznie