Rekrutacja

Quality for Glass

Praca w Q4Glass

Pracownik Produkcji

   +48 728 908 844

   kadry@q4glass.pl

Inżynier Produkcji
Elektryk / Mechanik
Osoby zainteresowane prosimy o wypenienie formularza aplikacyjnego lub przysłanie CV na adres e-mail: kadry@q4glass.pl z podaniem stanowiska w tytule wiadomości.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

Klauzula informacyjna
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Q4Glass, ABJ Investors sp. z o.o. sp. kom. z siedzibą w Koszalinie przy ul. Bojowników o Wolność i Demokrację 10, Koszalin.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji w zakresie wyrażonej zgody.
3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Q4Glass

 ul. Bojowników o Wolność i Demokrację 10

 +48 94 316 65 73

 sekretariat@q4glass.pl