RODO

Bezpieczeństwo

RODO

Niniejszy dokument określa zasady prywatności na stronie internetowe\www.q4glass.pl zwanej dalej „Stroną”. Administratorem Strony jest Q4Glass, ABJ Investors spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Koszalinie, ul. Bojowników o Wolność i Demokrację 10, 75-209 Koszalin, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy Koszalin – IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000313453, NIP 4990580109, REGON: 320569620

Administrator Strony nie zbiera informacji o Użytkownikach Strony, oprócz informacji zawartych w plikach „cookies”. Pliki „cookies” magazynują dane informatyczne, w głównej mierze pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Pliki „Cookies” przeważnie zawierają nazwę strony internetowej, z której powstały oraz czas przebywania ich na urządzeniu końcowym. Stosowane przez Administratora Strony pliki „cookies” są bezpieczne dla urządzeń Klienta. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

Administrator Strony dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Użytkowników Strony. Administrator Strony z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Q4Glass Jankowiak i Wspólnicy spółka komandytowa

Lorem ipsum

 ul. Bojowników o Wolność i Demokrację 10

 +48 94 316 65 73

 sekretariat@q4glass.pl