Szyby zespolone to dwie lub więcej tafle szkła połączone trwale poprzez ramkę dystansową i sklejone masą uszczelniającą. Z uwagi na wymogi zapewnienia wysokiej izolacyjności cieplnej coraz popularniejsze stają się szyby dwukomorowe. Główny podział szyb zespolonych można przeprowadzić wyróżniając szyby ze względu na podstawową funkcję jaką spełniają:
  • Szyby ciepłochronne (Q4 Term) – zadaniem ich jest zapewnienie jak najlepszej izolacyjności cieplnej mierzonej współczynnikiem Ug. Typowe wartości mieszczą się w przedziale 0.5-1.1 W/m2K i zależą od konstrukcji szyby zespolonej.
  • Szyby przeciwsłoneczne (Q4 Sun) – zadaniem ich jest ograniczenie ilości energii słonecznej przenikającej do wnętrza pomieszczenia mierzonej współczynnikiem całkowitej przepuszczalności energii słonecznej g tzw. solar factor.
  • Szyby z funkcją redukcji dźwięku (Q4 Silence) – zadaniem ich jest tłumienie dźwięku przedostającego się z zewnątrz. Dzięki odpowiedniemu doborowi elementów składowych można uzyskać redukcję dźwięku – jest to tzw. współczynnik Rw – na poziomie 28-53 dB.
  • Szyby bezpieczne (Q4 ESG, Q4 VSG/ESG) – mają zapewnić bezpieczeństwo w razie stłuczenia/pęknięcia. Efekt ten jest uzyskiwany poprzez hartowanie i/lub laminowanie szyb składowych, co minimalizuje w przypadku pęknięcia poszczególnych warstw możliwość zranienia osób znajdujących się w pobliżu.
  • Szyby ochronne antywłamaniowe (Q4 Safe) – są to zespolenia składające się z szyb laminowanych o podwyższonej odporności na rozbicie, co skutkuje większą odpornością na wtargnięcie. Najpopularniejszymi szybami są konstrukcje w klasie P4A-P8B, przy czym wyższa cyfra wskazuje na większą odporność.

Szyby zespolone mogą w jednej konstrukcji łączyć kilka a nawet wszystkie funkcje, dlatego ten produkt, z pozoru prosty i nieskomplikowany, wymaga dużych umiejętności przy jego wykonywaniu.
Wymagania prawne dla szyb zespolonych określa norma PN-EN 1279