Są to dwie lub więcej szyb połączonych folią PVB, EVA, SentryGlas® lub inną, na skutek czego uzyskujemy produkt bezpieczny o różnych właściwościach mechanicznych uzależnionych od zastosowanych składowych konstrukcji. Typowe zastosowania szyb laminowanych to balustrady, daszki szklane, stopnie schodowe, szklane żebra konstrukcyjne itp. Bardzo często szyby laminowane są również elementem składowym szyb zespolonych.

Wymagania prawne dla szyb laminowanych określa norma PN-EN 12543.

PROCESGRUBOŚĆ SZKŁAWYMIAR MINIMALNYWYMIAR MAKSYMALNY
Wzmocnioneod 4 do 19 mm
(pakowane do 70 mm)
300 X 600 mm2,600 X 7,000 mm